Trà Sữa Trái Cây

Trà Sữa Trái Cây

Trà Sữa Trái Cây

5.50€

Kèm trân châu, thạch :
F1. Xoài
F2. Nhãn
F3. Dâu tây
F4. Framboise
F5. Chanh tây
F6. Chanh
F7. Dưa nước
F8. Đào

Trà Sữa Đường Đen

Trà Sữa Đường Đen

Trà Sữa Đường Đen

6.50€

Kèm trân châu :
BR1. Tự nhiên
BR2. Café
BR3. Matcha
BR4. Khoai Môn

Trà Sữa

Trà Sữa

Trà Sữa

5.50€

Kèm trân châu :
T1. Trà thiên nhiên
T2. Khoai Môn
T3. Matcha
T4. Café
T5. Vanille
T6. Dừa
T7. Pandan
T8. Cacao
T9. Thái đỏ
T10.Thái xanh