Trà Sữa Trái Cây

Trà Sữa Trái Cây

Trà Sữa Trái Cây

5.50€

Kèm trân châu, thạch :
F1. Xoài
F2. Nhãn
F3. Dâu tây
F4. Framboise
F5. Chanh tây
F6. Chanh
F7. Dưa nước
F8. Đào