Thé au lait

  • Trà Sữa

  • Trà Sữa

   Trà Sữa

   5.50€

   Kèm trân châu :
   T1. Trà thiên nhiên
   T2. Khoai Môn
   T3. Matcha
   T4. Café
   T5. Vanille
   T6. Dừa
   T7. Pandan
   T8. Cacao
   T9. Thái đỏ
   T10.Thái xanh

  • Trà Sữa Đường Đen

   Trà Sữa Đường Đen

   6.50€

   Kèm trân châu :
   BR1. Tự nhiên
   BR2. Café
   BR3. Matcha
   BR4. Khoai Môn

  • Trà Sữa Trái Cây

   Trà Sữa Trái Cây

   5.50€

   Kèm trân châu, thạch :
   F1. Xoài
   F2. Nhãn
   F3. Dâu tây
   F4. Framboise
   F5. Chanh tây
   F6. Chanh
   F7. Dưa nước
   F8. Đào