Menu Boisson

  • THỨC UỐNG

  • B1. Cà Phê Đá (30cl)

   B1. Cà Phê Đá (30cl)

   6.00€

   - Café glacé 30cl

   - Iced Black coffee 30cl

   - 冰咖啡 30cl

  • Special Offer
   B2. Cà Phê Sữa Đá (30cl)

   B2. Cà Phê Sữa Đá (30cl)

   6.90€

   - Café Vietnamien au lait concentré glacé 30cl

   - Vietnamese iced Coffee with condensed milk 30cl

   - 咖啡奶冰 30cl

  • B3. Nước dừa (30cl)

   B3. Nước dừa (30cl)

   5.50€

   - Jus de coco (30cl)

   - Coconut juice (30cl)

   - 椰子水  (30cl)

  • B4. Cam Vắt (30cl)

   B4. Cam Vắt (30cl)

   5.90€

   - Orange pressé (30cl)

   - Fresh orange juice (30cl)

   - 鲜橙汁 (30cl)

  • B5. Cà Phê Đen (5cl)

   B5. Cà Phê Đen (5cl)

   2.50€

   - Café (5cl)

   - Espresso (5cl)

   - 热咖啡 (5cl)

  • B6. Ấm Trà Nóng (40cl)

   B6. Ấm Trà Nóng (40cl)

   2.90€

   - Thé chauds (40cl)

   - Hot tea (40cl)

   - 熱茶壺 (40cl)

  • B7-Bình Trà Đá (1L)

   B7-Bình Trà Đá (1L)

   6.50€

   - Carafe de thé glacé (1L)

   - Pitcher of iced tea (1L)

   - 冰红茶(一壶)(1L)

  • Special Offer
   B8. Bình Trà Đá Chanh (1L)

   B8. Bình Trà Đá Chanh (1L)

   7.00€

   - Carafe de thé glacé au citron 1L

   - Pitcher of lemon iced tea 1L

   - 冰柠檬茶(一壶) 1L

  • B9. Perrier Xí Muội (33cl)

   B9. Perrier Xí Muội (33cl)

   5.50€

   - Perrier aux prunes salées (33cl)

   - Vietnamese preserved plum drink (33cl)

   - 酸梅+汽水 (33cl)

  • THỨC UỐNG (tiếp theo)

  • B10. Perrier Chanh Đường (33cl)

   B10. Perrier Chanh Đường (33cl)

   5.50€

   - Perrier au citron sucré

   - Perrier with lemon

   - 柠檬+汽水

  • B11. Evian (33cl)

   B11. Evian (33cl)

   4.50€

   - Eau evian (33cl)

   - Evian water (33cl)

   - (依云矿泉水)(33cl)

  • B12. Sữa Đậu Nành (nóng hoặc lạnh) 50cl

   B12. Sữa Đậu Nành (nóng hoặc lạnh) 50cl

   5.50€

   - Lait de soja chaud (50cl) 

   - Hot soy bean drink (50cl)  

   - 热豆奶 (50cl) 

  • B13. Sữa Đậu Xanh (nóng hoặc lạnh) 50cl

   B13. Sữa Đậu Xanh (nóng hoặc lạnh) 50cl

   5.50€

   - Mung bean milk (50cl)                

   - Lait de  haricot mungo (50cl)

   -  绿豆豆浆 (50cl)

  • B14. Sữa Bắp (nóng hoặc lạnh) 50cl

   B14. Sữa Bắp (nóng hoặc lạnh) 50cl

   5.50€

   - Lait de maïs

   - Milk of corn

   - 玉米牛奶

  • B15. CoCa, Perrier, Origina, Lipton

   B15. CoCa, Perrier, Origina, Lipton

   4.50€

   - Coca (50cl), Coca Zero (50cl)

   - Perrier (50cl)

   - Orangina (50cl)

   - Lipton (50cl)

  • B16. Bia (33cl)

   B16. Bia (33cl)

   4.90€

   Beer Saigon (Vietnam)
   Beer Heinekein
   Beer Tsingtao (Chine)