Menu Boisson

  • THỨC UỐNG

  • B1. Cà Phê Đá (30cl)

   B1. Cà Phê Đá (30cl)

   4.50€

   - Café glacé 30cl

   - Iced Black coffee 30cl

   - 冰咖啡 30cl

  • Special Offer
   B2. Cà Phê Sữa Đá (30cl)

   B2. Cà Phê Sữa Đá (30cl)

   5.50€

   - Café Vietnamien au lait concentré glacé 30cl

   - Vietnamese iced Coffee with condensed milk 30cl

   - 咖啡奶冰 30cl

  • B3. Nước dừa (30cl)

   B3. Nước dừa (30cl)

   4.50€

   - Jus de coco (30cl)

   - Coconut juice (30cl)

   - 椰子水  (30cl)

  • B4. Cam Vắt (30cl)

   B4. Cam Vắt (30cl)

   4.90€

   - Orange pressé (30cl)

   - Fresh orange juice (30cl)

   - 鲜橙汁 (30cl)

  • B5. Cà Phê Đen (5cl)

   B5. Cà Phê Đen (5cl)

   2.20€

   - Café (5cl)

   - Espresso (5cl)

   - 热咖啡 (5cl)

  • B6. Ấm Trà Nóng (40cl)

   B6. Ấm Trà Nóng (40cl)

   2.60€

   - Thé chauds (40cl)

   - Hot tea (40cl)

   - 熱茶壺 (40cl)

  • B7-Bình Trà Đá (1L)

   B7-Bình Trà Đá (1L)

   4.50€

   - Carafe de thé glacé (1L)

   - Pitcher of iced tea (1L)

   - 冰红茶(一壶)(1L)

  • Special Offer
   B8. Bình Trà Đá Chanh (1L)

   B8. Bình Trà Đá Chanh (1L)

   5.90€

   - Carafe de thé glacé au citron 1L

   - Pitcher of lemon iced tea 1L

   - 冰柠檬茶(一壶) 1L

  • B9. Perrier Xí Muội (33cl)

   B9. Perrier Xí Muội (33cl)

   4.50€

   - Perrier aux prunes salées (33cl)

   - Vietnamese preserved plum drink (33cl)

   - 酸梅+汽水 (33cl)

  • THỨC UỐNG (tiếp theo)

  • B10. Perrier Chanh Đường (33cl)

   B10. Perrier Chanh Đường (33cl)

   4.50€

   - Perrier au citron sucré

   - Perrier with lemon

   - 柠檬+汽水

  • B11. CoCa, Perrier, Original, San Pellegrino

   B11. CoCa, Perrier, Original, San Pellegrino

   4.00€

   - Coca (50cl), Coca Light (50cl), Coca Zero (50cl)

   - Perrier (33cl)

   - Oranginal (25cl)

   - S.Pellegrino (50cl)

  • B12. Evian (33cl)

   B12. Evian (33cl)

   3.90€

   - Eau evian (33cl)

   - Evian water (33cl)

   - (依云矿泉水)(33cl)

  • B13. Sữa Đậu Nành Lạnh (30cl)

   B13. Sữa Đậu Nành Lạnh (30cl)

   3.90€

   - Lait de soja froid (30cl)

   - Iced soy bean drink (30cl)

   - 冷豆奶 (30cl)

  • B14. Sữa Đậu Nành Nóng (30cl)

   B14. Sữa Đậu Nành Nóng (30cl)

   3.90€

   - Lait de soja chaud (30 cl)

   - Hot soy bean drink (30cl)

   - 热豆奶 (30cl)

  • B15. Sữa Đậu Xanh (30cl)

   B15. Sữa Đậu Xanh (30cl)

   3.90€

   - Mung bean milk (30cl)                

   - Lait de  haricot mungo (30cl)

   -  绿豆豆浆 (30cl)

  • B16. Sữa Bắp (Ngô)

   B16. Sữa Bắp (Ngô)

   3.90€

   - Lait de maïs

   - Milk of corn

   - 玉米牛奶

  • B17. Bia

   B17. Bia

   4.50€

   Beer Saigon (Vietnam)

   Beer Heinekein

   Beer Singha (Thailand)

   Beer Tsingtao (Chine)

x