Menu Milkshake

  • SINH TỐ

  • MK1. Mãng Cầu (30cl)

   MK1. Mãng Cầu (30cl)

   7.20€

   - Corossol (30cl)

   - Soursop  (30cl)

   - (林檎果)奶昔 (30cl)

  • MK2. Sầu Riêng (30cl)

   MK2. Sầu Riêng (30cl)

   7.20€

   - Durian (30cl)

   - Durian (30cl)

   - (榴莲果)奶昔 (30cl)

  • Special Offer
   MK3. Sinh Tố Xoài (30cl)

   MK3. Sinh Tố Xoài (30cl)

   7.20€

   -  Milkshake mangue (30cl)

   - Mango milkshake (30cl)

   -  (芒果)  奶昔   (30cl)

  • Special Offer
   MK4. Sinh Tố Bơ (30cl)

   MK4. Sinh Tố Bơ (30cl)

   7.20€

   -  Milkshake d' avocat (30cl)

   -  Avocado milkshake (30cl)

   -(牛油果)奶昔 (30cl)

  • MK5. Sinh Tố Mít (30cl)

   MK5. Sinh Tố Mít (30cl)

   7.20€

   - Jacquier (30cl)

   - Jackfruit (30cl)

   - (菠萝蜜)奶昔 (30cl)

  • MK6. Sinh Tố Dâu (30cl)

   MK6. Sinh Tố Dâu (30cl)

   7.20€

   - Fraise (30cl)

   - Strawberry (30cl)

   - (草莓)奶昔 (30cl)