Trà Sữa

Trà Sữa

Trà Sữa

5.50€

Kèm trân châu :
T1. Trà thiên nhiên
T2. Khoai Môn
T3. Matcha
T4. Café
T5. Vanille
T6. Dừa
T7. Pandan
T8. Cacao
T9. Thái đỏ
T10.Thái xanh