B14. Sữa Bắp (nóng hoặc lạnh) 50cl

B14. Sữa Bắp (nóng hoặc lạnh) 50cl

B14. Sữa Bắp (nóng hoặc lạnh) 50cl

5.50€

- Lait de maïs

- Milk of corn

- 玉米牛奶