B13. Sữa Đậu Xanh (nóng hoặc lạnh) 50cl

B13. Sữa Đậu Xanh (nóng hoặc lạnh) 50cl

B13. Sữa Đậu Xanh (nóng hoặc lạnh) 50cl

5.50€

- Mung bean milk (50cl)                

- Lait de  haricot mungo (50cl)

-  绿豆豆浆 (50cl)