B12. Sữa Đậu Nành (nóng hoặc lạnh) 50cl

B12. Sữa Đậu Nành (nóng hoặc lạnh) 50cl

B12. Sữa Đậu Nành (nóng hoặc lạnh) 50cl

5.50€

- Lait de soja chaud (50cl) 

- Hot soy bean drink (50cl)  

- 热豆奶 (50cl)