S13.  Nem nướng cuốn Nha Trang

Special Offer
S13.  Nem nướng cuốn Nha Trang

S13.  Nem nướng cuốn Nha Trang

8.90€

-  Rouleaux aux tranches de porc grillé du région Nha Trang 

-  Chargrilled five spice pork roll

-(芽庄)烤猪肉片生春卷

S12. Bánh Tôm Hồ Tây

S12.  Bánh Tôm Hồ Tây

S12. Bánh Tôm Hồ Tây

9.90€

-  Galettes de crevettes 

-  West lake shrimp fritters

-  炸虾饼

S11. Bò Bía

Special Offer
S11. Bò Bía

S11. Bò Bía

7.20€

- Rouleaux de printemps à la façon 13 (salade, œuf, saucisse, manioc)

- Summer rolls (salads, egg, sausage, jicama)

- 特别生春;(鸡蛋,木薯,蔬菜,玫瑰肠)

S10. Bò Cuốn

S10. Bò Cuốn

S10. Bò Cuốn

7.20€

- Rouleaux de printemps au bœuf (coupé en 2)

- Beef spring rolls

- (牛肉)生春卷