Restaurant 3D

Tham quan nhà hàng

Kính mời quý khách tham quan nhà hàng bằng mô hình 3D. Đây là một trong những sảnh đón khách. Ngoài ra, còn có những phòng khác để tiếp đón những đoàn khách lớn