B13. Sữa Đậu Nành Lạnh (30cl)

B13.  Sữa Đậu Nành Lạnh (30cl)

B13. Sữa Đậu Nành Lạnh (30cl)

3.90€

- Lait de soja froid (30cl)

- Iced soy bean drink (30cl)

- 冷豆奶 (30cl)